In Solidarity With Pope Francis in Slovakia

Pápež František je naplánovaný na pastoračnú návštevu Slovenska 12.-15. septembra.
Môžeme sa modliť solidárne s pápežom a slovenským ľudom pri dvoch omšiach:

Nedeľa 12. septembra, deň príchodu pápeža do Bratislavy.
O 10.00 h bude špeciálna slovenská a anglická omša.
Pred svätou omšou budeme sledovať obrad príchodu pápeža na Slovensko a po omši budeme mať spoločenstvo.

Streda 15. septembra: posledný deň pápežskej návštevy. Naša pravidelná omša o 19:00 bude v španielčine a slovenčine. Oslávime slovenský národný sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Pope Francis is scheduled for a pastoral visit in Slovakia September 12-15.
We can pray in solidarity with the Pope and the Slovak people with two Masses:

Sunday, September 12, the day of the arrival of the Pope to Bratislava.
There will be a special Slovak and English Mass at 10am.
Before the Mass, we will watch the arrival ceremony of the Pope to Slovakia, and after the Mass we will have fellowship.

Wednesday, September 15: the final day of the papal visit. Our regular 7pm Mass will be in both Spanish and Slovakian. We will celebrate the Slovak national feast of the Our Lady of the Seven Sorrows.

To learn more about the visit, Pope Francis and Slovakia, please visit: https://www.navstevapapeza.sk/en

Image of Ss. Cyril and Methodius in Eucharistic Chapel, St. Martin’s Cathedral, Bratislava, SK

Sign up for our email newsletter!